Palvelut perheille

Palvelut perheille

Työskentelymme tarkoituksena on perheen voimavarojen vahvistaminen ja vuorovaikutuksen parantaminen. Työskentelymme on määräaikaista ja tavoitteellista.

Perhetyö

Perhetyössä on ennaltaehkäisevä painotus. Sen avulla tuetaan vanhemmuutta ja jaksamista sekä vahvistetaan perheen toimintakykyä. Perhetyössä on mukana sosiaalityöntekijä, joka auttaa sekä ammatillisen että luonnollisen verkoston luomisessa. Tavoitteenamme on, että perhe pystyy jatkossa selviytymään haastavista tilanteista itsenäisesti.

Avoperhekuntoutus

Perhekuntoutuksessa painotus on korjaavassa työssä. Työ on intensiivistä ja halutut tavoitteet tarkkaan määritettyjä, jotta perheen rajalliset voimavarat saadaan kohdennettua oikein. Työskentelyssä käytetään aina sekä terapeuttia että sosiaalityöntekijää, jotta ongelmat ja palveluverkosto saadaan kokonaisvaltaisesti työskentelyyn. Käytämme työssämme monipuolisesti psykososiaalisia-, vahvistavia- ja auttavia menetelmiä.

KYSY LISÄÄ

041 440 7338