Palvelut nuorille

Palvelut nuorille

Nuorille suunnatut palvelumme ovat vahvasti voimavarakeskeisiä, tulevaisuutta rakentavia ja verkostoja hyödyntäviä. Tavoitteenamme on toimiva ja onnellinen arki, unelmat ja realistiset tavoitteet. Psykososiaalinen tuki ja erityisopetus on mahdollista sisällyttää työskentelyyn.

Ammatillinen tukihenkilötyö

Työskentelyssä laajennetaan nuoren elämänpiiriä, löydetään positiivisia ja rakentavia asioita ja kartoitetaan tarvittaessa nuoren hoidollisia tarpeita ja palveluverkostoa. Työskentelyn keskiössä on luottamuksellinen suhde läsnäolevaan aikuiseen. Sosiaalityöntekijän ja perheen kanssa yhteisesti sovitut tavoitteet ohjaavat työskentelyä. Päihteettömyys, koulunkäynnin tuki, mielekäs toiminta ja kodin luottamuksellisen ilmapiirin rakentaminen ovat usein tukihenkilötyön tavoitteena.

Jälkihuolto

Työskentelyssä varmistetaan onnistunut siirtyminen itsenäiseen elämänvaiheeseen. Käytämme useita menetelmiä arjen mallintamiseen ja harjoitteluun sekä omaan taloudenpitoon ja tulevaisuuden suunnitteluun. Työskentely on kokonaisvaltaista, nuoren haasteet ja voimavarat huomioivaa

Tukijaksot

Tukijaksot ovat usein osana muuta työskentelyä, jotta perheenjäsenten kanssa päästään työskentelemään myös pidempiä aikoja henkilökohtaisesti. Näin saadaan ilmavuutta kriisitytyneeseen tilanteeseen ja mahdolliseen uupumiseen. Malli myös mahdollistaa nopean luottamuksen syntymisen ja sitä kautta paremman prosessin ja lopputuloksen. Tukijaksot ovat pääsääntöisesti viikonlopun mittaisia.

KYSY LISÄÄ

041 440 7338